Kurser og foredrag


At være forældre til et barn med læse-skrivevanskeligheder

Som forælder til et barn med læse-skrivevanskeligheder har du sikkert følt behov for rådgivning om, hvordan du skal tackle de udfordringer, vanskelighederne giver. Det kan både være i forhold til dit barn og i forhold til skolesystemet.

Kurset omfatter
- en gennemgang af de læse- og skrivestøttende hjælpemidler
- samarbejdet med skolen
- barnets rettigheder og muligheder
- den psykologiske side af læse-skrivevanskelighederne.

Læse- og skrivestøttende it-hjælpemidler - Vitre fra Scandis: Vital, Vise Ord og Vitex samt C-pennen

Kurset henvender sig til forældre og børn, som har anskaffet programmerne.

Lær at bruge de programmer, som du har valgt til dit barn og måske dig selv.

Programmerne vil blive gennemgået, og I kommer selv til at sidde foran en computer og løse opgaver med dem. Målet er, at I efter kurset skal føle jer fortrolige med programmerne.

Læse- og skrivestøttende it-hjælpemidler - Vitre fra Scandis: Vital, Vise Ord og Vitex samt C-pennen

Kurset henvender sig til skoler og kommuner, som har købt programmerne til deres elever.

Lær at bruge de programmer, som I har valgt til jeres elever.

Programmerne vil blive gennemgået, og I kommer selv til at sidde foran en computer og løse opgaver med dem. Målet er, at I efter kurset skal føle jer fortrolige med programmerne, og at I kan tænke dem ind i planlægningen af undervisningen.
Kurset kan med fordel foregå hos jer.

Læse- og skrivestøttende it-hjælpemidler: CD-ORD og c-pen fra Mikroværkstedet

Kurset henvender sig til forældre og børn, der har anskaffet sig programmet.

Lær at bruge det program, du har valgt til dit barn og måske dig selv.

Programmet vil blive gennemgået, og I kommer selv til at sidde foran en computer og løse opgaver med det. Målet er, at I efter kurset skal føle jer fortrolige med programmet.

Læse- og skrivestøttende it-hjælpemidler - CD-ORD og C-pennen fra Mikroværkstedet

Kurset henvender sig til skoler og kommuner, som har købt programmerne til deres elever.

Lær at bruge de programmer, som I har valgt til jeres elever.
Programmerne vil blive gennemgået, og I kommer selv til at sidde foran en computer og løse opgaver med dem. Målet er, at I efter kurset skal føle jer fortrolige med programmerne, og at I kan tænke dem ind i planlægningen af undervisningen.
Kurset kan med fordel foregå hos jer.

Hvad er ordblindhed?

Foredraget henvender sig til alle, som ønsker mere konkret viden om ordblindhed.

I foredraget vil vi gøre op med myter om ordblindhed, og vi vil fremlægge facts.

Hvad er årsagen til, at nogle er ordblinde? Hvad indebærer det at være ordblind?
Hvilke følger kan ordblindheden få?

Der er mange alternative aktører på ordblindeområdet. Vi ligger på linje med Dansk Videnscenter for Ordblindhed, som repræsenterer den videnskabelige tilgang til området.

Læse-skrivevanskeligheder hos tosprogede

Kurset henvender sig til indvandrerlærere og andre fagpersoner.

Kan man afgøre, om der er tale om ordblindhed?

Hvilke læse- og skrivestøttende programmer vil være mest egnede?

Vi kan bestilles til at holde ovenstående kurser, fx på folkeskoler og specialskoler.
Kurserne i it-støtteprogrammer holder vi bl.a. på CfU Nordsjælland.

Har du andre ønsker om kursus eller foredrag? Kontakt os og lad os se på det.
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726