Undervisning af børn


Hvordan foregår børneundervisningen?

Vi lægger stor vægt på humor og indlevelse i barnets verden. Der skal helst grines – lidt eller meget – hver gang. Samtidig stiller vi krav til barnet, som han eller hun har mulighed for at leve op til.

Der skal knokles, men barnet vil opleve, at det går fremad, og det giver nyt mod!

Line, 11 år, skriver om sit forløb:
"Jeg synes at det har været rigtigt rigtigt sjovt at blive undervist her i Nyt Mod og jeg har lært en masse og er blevet meget bedre til at læse og skrive."

Hjælpemidler eller læse-stavetræning? Svaret er 'begge dele'.

1. For det første arbejder vi på at sætte gang i barnets læse-skriveudvikling: Vi arbejder meget med fonologisk opmærksomhed, dvs. vi underviser i, hvilke lyde bogstaverne har, når de står alene og sammen med andre, hvordan man sætter lydene sammen, trækker dem fra hinanden, lytter sig frem til stavemåder, rimer m.m.

Det kan også være nødvendigt at arbejde med den artikulatoriske opmærksomhed, dvs. hvor i munden lydene bliver dannet, og hvordan man kan mærke de enkelte lyde.

Der vil ofte være behov for at gå direkte ind i, hvordan man gør, når man skal læse nye ord. Her hjælper vi barnet til at blive i processen og arbejde med ordet, indtil han eller hun selv er kommet igennem det.

På samme måde arbejder vi med stavningen: Vi underviser barnet i at lytte sig frem til det, det er muligt at lytte sig frem til, og hjælper ham eller hende med at tackle resten.

2. For det andet giver vi barnet de redskaber, der skal til for at kunne kompensere for læse-skrivevanskelighederne. Vi arbejder med den klare målsætning, at barnet med tiden kan klare sig og bliver uafhængig af andre i sin læsning og skrivning.

Via computeren kan man tilegne sig alderssvarende viden og samtidig få sjove, spændende eller måske uhyggelige oplevelser. Det gør man ved at få computeren til at læse teksterne op.

På samme måde kan man lære at udtrykke sig skriftligt og fortælle om oplevelser, tanker og følelser, når man får hjælp af læse- og skrivestøttende it-hjælpemidler.

Barnet skal vænnes til at forstå den syntetiske tale, som lyder lidt ’robotagtig’, og derfor arbejder vi med lytteforståelsen.
Idet vi arbejder med oplæsningsprogrammet bliver barnet fortrolig med det og kan efterhånden bruge det selvstændigt.
 
Vi guider barnet til at kunne udtrykke sig på skrift. Vi kan ofte løsne op for skriveblokeringer ved at møde barnet præcis hvor han eller hun er og stille opgaver, som er mulige at løse.

Vi tager udgangspunkt i det mundtlige sprog: Skriv det du siger! Skriv det du tænker!
For de ældre elever vil det dog også være relevant at arbejde med at løfte sproget op og tilnærme det skriftsprog.
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726