Udredning af børn


Oplever I, at jeres barn har svært ved at lære at læse?
Måske så svært, at han eller hun er begyndt at mistrives i skolen?
Er der problemer med at få klaret lektielæsningen på en god måde?
Har I prøvet at gøre skolen opmærksom på problemerne, men uden tilstrækkelig effekt?

Vi kan undersøge jeres barns vanskeligheder og afgøre, om der er tale om ordblindhed.

Det foregår konkret på den måde, at vi aftaler to datoer, hvor vi tester barnet i cirka halvanden time pr. gang. Hvis barnet ønsker det, er en af jer forældre velkommen til at være med inde under testningen.
Vi tester barnet i bl.a. læsning af enkeltord, sætninger og tekst, stavning af lydrette og mindre lydrette ord, fonologisk opmærksomhed, lytteforståelse, skriftlig formulering og hukommelsesspændvidde.
Testningen tilpasses naturligvis det niveau, barnet befinder sig på - eksempelvis kan et barn i 2. klasse ikke altid formulere sig skriftligt. Vi lægger stor vægt på, at barnet skal føle sig velkomment, og at testningen foregår i en rar og hyggelig atmosfære.

Via udredningen finder vi ud af, hvilke vanskeligheder, der er tale om, og hvor store de er. I får en udførlig rapport, hvor vi beskriver vanskelighederne og kommer med anbefalinger til, hvad barnet har behov for for at komme videre i sin læse-skriveudvikling. Med i udredningen er også en opfølgende samtale med jer, hvor I kan få uddybet rapporten og få rådgivning og vejledning, og hvor I kan stille alle de spørgsmål, der naturligt melder sig.
 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726