Priser - private


Børn - til og med 10. klasse

 
Udredning af læse-skrivevanskeligheder/ordblindhed, inkl. rapport, rådgivning vedr. it-hjælpemidler samt opfølgende møde: 
 
Der er altid tale om en udførlig udredning, som foretages over to dage, 1½ time pr. dag, med et omfattende testbatteri inden for læsning, stavning, skriftlig formulering, sproglige færdigheder og hukommelsesfunktioner. Der er to valgmuligheder med hensyn til den efterfølgende rapport:  
1. Den lange og meget udførlige rapport (13-15 sider): 7100 kr.  ekskl. moms.
2. Den kortere, men stadig grundige rapport (ca. 7 sider): 5100 kr. ekskl. moms.
Der er ikke forskel på, hvilke og hvor mange test der bliver taget - det er udelukkende længden af rapporten/uddybningsgraden, der er forskellen på de to muligheder. 

Udredning af læse-skrivevanskeligheder/ordblindhed på engelsk (for engelsksprogede), inkl. rapport på dansk eller engelsk, rådgivning vedr. it-hjælpemidler samt opfølgende møde: 8500 kr. ekskl. moms, dog 10.400 kr. ekskl. moms ved rapport på engelsk.
 
Kompenserende læse-skriveundervisning (en til en): 1100 kr. pr. gang (1½ time).  Vi underviser i forløb på 10 uger, typisk én gang om ugen. Et forløb koster således 11.000 kr. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Kompenserende læse-skriveundervisning via Skype: 1100 kr. pr. gang (1½ time). Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Kompenserende engelskundervisning (en til en): 1100 kr. pr. gang (1½ time). Vi underviser i forløb på 10 uger, typisk én gang om ugen. Et forløb koster således 11.000 kr. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Konsulentbistand: 800 kr. pr. 60 min. ekskl. moms
Læsepædagogisk rådgivning af forskellig art, fx udfærdigelse af udtalelser eller hjælp til tolkning af læse-stavetest.

Bemærk: Der er moms på udredninger og konsulentbistand til private, men ikke på undervisning til private.

Forretningsbetingelser
Udredning: Ved bestilling af en udredning får I sendt en faktura, som skal betales inden for en uge. En eventuel udsættelse af udredningen på grund af sygdom eller andet, givet senere end kl. 20 dagen før udredningen, koster et gebyr på 400 kr. 
 
Undervisning: Aflysning af undervisning skal ske senest dagen forinden før kl. 20. I har mulighed for to gratis afbud af denne type i et forløb på 10 gange. Aflyser I mere end to gange, betales 50% af en undervisningsgang, dvs. 550 kr. (skoleferier tæller ikke med; her kan I altid aflyse). Ved aflysninger senere end kl. 20 dagen før undervisningen betales fuld pris. 

Unge og voksne

Udredning af læse-skrivekompetencer og -vanskeligheder, inkl. udfærdigelse af udførlig rapport og rådgivning vedr. it-hjælpemidler: 5950 kr. ekskl. moms.

Udredning af læse-skrivekompetencer og -vanskeligheder uden rapport, men med en kort skriftlig tilbagemelding samt rådgivning vedr. it-hjælpemidler og opfølgende møde: 3950 kr. ekskl. moms.

Udredning af læse-skrivekompetencer og -vanskeligheder på engelsk (for engelsksprogede), inkl. rapport, rådgivning vedr. it-hjælpemidler samt opfølgende møde: 7500 kr. ekskl. moms, dog 9400 kr. ekskl. moms ved rapport på engelsk.

Kompenserende læse-skriveundervisning (en til en): 1100 kr. pr. gang (1½ time) Vi underviser i forløb på 10 uger, typisk én gang om ugen. Et forløb koster således 11.000 kr. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Kompenserende læse-skriveundervisning via Skype: 1100 kr. pr. gang (1½ time).  Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange.
Evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Kompenserende engelskundervisning (en til en): 1100 kr. pr. gang (1½ time). Vi underviser i forløb på 10 uger, typisk én gang om ugen. Et forløb koster således 11.000 kr. Der er mulighed for at få en prøvegang til normal pris, inden man binder sig til 10 gange. Brug af it-hjælpemidler inddrages i undervisningen. Evaluerende samtale er inkluderet i prisen efter det første forløb.

Konsulentbistand: 800 kr. pr. time ekskl. moms.
Læsepædagogisk rådgivning af forskellig art, fx vedr. læse-skrivestøttende it-hjælpemidler.

Bemærk: Der er moms på udredninger og konsulentbistand til private, men ikke på undervisning til private.

Forretningsbetingelser

Udredning: Ved bestilling af en udredning får I sendt en faktura, som skal betales inden for en uge. En eventuel udsættelse af udredningen på grund af sygdom eller andet, givet senere end kl. 20 dagen før udredningen, koster et gebyr på 400 kr. 
 
Undervisning: Aflysning af undervisning skal ske senest dagen forinden før kl. 20. I har mulighed for to gratis afbud af denne type i et forløb på 10 gange. Aflyser I mere end to gange, betales 50% af en undervisningsgang, dvs. 550 kr. (skoleferier tæller ikke med; her kan I altid aflyse). Ved aflysninger senere end kl. 20 dagen før undervisningen betales fuld pris. 


 
 
Nyt Mod ApS • Amtsvej 2 • 3450 Allerød • Tlf.: 30 23 31 01 • Email: info@nyt-mod.dk • CVR: 29773726